SANHUEI e-mail english
home company 丟棄式口罩 R&D QC FAQ
img-product
   
NIOSH N95
_ SH2550 series
_ SH9550 series
_ SH2950 series
_ SH5551 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP1 NR

_ SH2100 series
_ SH9100 series
_ SH2910 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP2 NR

_ SH2200 series
_ SH9250 series
_ SH2920 series
_ SH9260CV
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP3 NR

_ SH2300 series
_ SH9360V
_ SH2930V
-----------------------
簡易型/活性碳
_ SH605A
_ SH302R
_ SH306R
-----------------------
   
 
....... SH9360V FFP3 NR D呼氣閥微過濾口罩

 

  1. 獨特的"Big Eye"設計,可增大過濾面積而提供非常低之呼吸阻抗。
  2. 外層使用柔軟的P.P.布,可減低纖維的脫落並增加配戴的舒適性。
  3. 口罩邊緣採壓花紋設計,可避免口罩邊緣因脫層而引起的配戴不適感。
  4. 配備可調整長度的鬆緊帶設計,可達到極佳之密閉性。
  5. 符合人體工學的設計,可容易地與防護眼鏡搭配使用並減少起霧的情形。
  6. 全罩式泡棉及可依鼻型調整的鼻樑片設計,可確保極佳的臉部密閉性並可提高使用者的配戴意願。
 
SH9360V FFP3 NR D呼氣閥微過濾口罩  
 
SH2300series SH9360V SH2930V

© 2004 SAN HUEI UNITED CO., LTD. All rights reserved.