SANHUEI e-mail english
home company 丟棄式口罩 R&D QC FAQ
img-product
   
NIOSH N95
_ SH2550 series
_ SH9550 series
_ SH2950 series
_ SH5551 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP1 NR

_ SH2100 series
_ SH9100 series
_ SH2910 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP2 NR

_ SH2200 series
_ SH9250 series
_ SH2920 series
_ SH9260CV
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP3 NR

_ SH2300 series
_ SH9360V
_ SH2930V
-----------------------
簡易型/活性碳
_ SH605A
_ SH302R
_ SH306R
-----------------------
   
 
....... SH2930V FFP3 NR D 呼氣閥微過濾口罩

 

  1. 可摺疊式設計,方便攜帶及存放。
  2. 連續環型頭帶設計,短時間不用時,可簡易迅速地脫下口罩而懸掛胸前。
  3. 個別口罩包裝,符合衛生要求。
  4. 口罩邊緣採壓花紋設計,可避免口罩邊緣因脫層而引起的配戴不適感。
  5. 內外層使用柔軟的P.P.布,以增加配戴的舒適性。
  6. 可依鼻型調整的鼻樑片設計,確保極佳的臉部密閉性並可提高使用者的配戴意願。
  7. 柔軟的口罩邊緣,可服貼不同的臉型並提供極佳之密閉性。
 
SH2930V FFP3 NR D 呼氣閥微過濾口罩  
 
SH2300series SH9360V SH2930V

© 2004 SAN HUEI UNITED CO., LTD. All rights reserved.