company products R&D QC FAQ
 
本公司N95等級醫用口罩已取得衛生署醫療產品查驗登記許可證字號 : 衛署醫器陸輸壹字第000298號
 
220 台北縣板橋市溪北路120號
Tel : +886-2-2683-0356 Fax : +886-2-2683-5856
連絡人:林寶釵 小姐
 
©2004 SAN HUEI UNITED CO., LTD. All rights reserved.............. E-MAIL ENGLISH