SANHUEI e-mail english
home company 丟棄式口罩 R&D QC FAQ
img-product
   
NIOSH N95
_ SH2550 series
_ SH9550 series
_ SH2950 series
_ SH5551 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP1 NR

_ SH2100 series
_ SH9100 series
_ SH2910 series
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP2 NR

_ SH2200 series
_ SH9250 series
_ SH2920 series
_ SH9260CV
-----------------------
EN 149:2001+
A1:2009 FFP3 NR

_ SH2300 series
_ SH9360V
_ SH2930V
-----------------------
簡易型/活性碳
_ SH605A
_ SH302R
_ SH306R
-----------------------
   
   

2009年版EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D認證微過濾口罩可用於過濾50倍OEL濃度環境中的油性及非油性微粒。

建議的使用工作環境如:紡織業、手工藝業、鋼鐵業、礦坑、地下工程、木料加工、電焊、金屬切割及鍛造、醫院、實驗室、及感管控制、製藥業、有毒廢棄物的處理、鎳鎘電池 …等。

FFP3 NR D 微過濾口罩可防護以下的油性及非油性微粒:碳酸鈣、磁粉、水泥、纖維素、硫磺、棉絮、麵粉、碳粉、鐵粉、硬木、塑化業、植物油、礦物油、銅粉、鋁粉、細菌、真菌、肺結核病毒 (T.B.)、鉻、錳、鎳、白金、農藥、金屬蒸氣、病毒、以及酵素 …等。

 

   
SH2300series SH9360V SH2930V

© 2004 SAN HUEI UNITED CO., LTD. All rights reserved.